Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Wij zijn toegewijd aan het creëren van een koopgemeenschap. Wij streven ernaar om onze klanten te voorzien van originele, hoogwaardige en exclusieve producten.

Algemeen overzicht

Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor uw gebruik van deze website. Wij zijn er zeker van dat u deze algemene voorwaarden volledig hebt geaccepteerd bij het gebruik van deze website. Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken als u niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden of een deel daarvan.

Gebruiksvoorwaarden

Tenzij anders vermeld, hebben wij en/of de licentiegevers intellectuele eigendomsrechten op de website en de materialen van de website. U kunt pagina's of andere inhouden van de website bekijken voor persoonlijk gebruik. Downloaden en afdrukken van de pagina’s of andere inhouden van de website wordt alleen gebruikt voor cachedoeleinden. U dient zich echter te houden aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen die elders zijn opgelegd.

Het is niet toegestaan om deze website te misbruiken. Naast het bovenstaande bepalingen, zult u geen criminele activiteiten ondernemen, assisteren of aanmoedigen, zoals: verspreid virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen; publiceer andere kwaadaardige, technische schadelijke lekken; bestel van materiaal dat misselijkmakend of obsceen lijkt; Infiltreer alle aspecten van de services; beschadig aan gegevens; ergeer andere gebruikers; schending van de exclusieve rechten van anderen; verzend ongevraagde advertenties of promotiematerialen (vaak "spam" genoemd); of probeer om de prestaties of functionaliteit van computerfaciliteiten die eigendom zijn van ons of partners die betrokken zijn bij de exploitatie en het onderhoud van deze website te verstoren. U mag direct of indirect geen actie ondernemen om ongepaste spanningen uit te voeren op deze website, inclusief maar niet beperkt tot het verlengen van de sessietijd of het uitvoeren van misbuik, start of promotie van de zoeksites die wij redelijkerwijs kunnen identificeren als een DDOS. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van deze website te controleren, om instructies en ondersteuning te geven voor uw gebruik van deze website en om toezicht te houden op de naleving van deze gebruiksvoorwaarden. U erkent deze controle en gaat ermee akkoord.

U mag de website niet gebruiken op een manier die schade toebrengt aan de website, of op een manier die schade aan de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website. U mag de website ook niet gebruik op een illegale, frauduleuze of schadelijke manier, of in verband met een illegale, frauduleuze of schadelijke doel of activiteit.

Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijk toestemming, mag u geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (inclusief maar niet beperkt tot, gegevenscapture, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) uitvoeren op of via deze website. Commerciële nieuwsbrief: u mag deze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Gebruikersinhoud

In deze gebruiksvoorwaarden verwijst "uw gebruikersinhoud" naar de materialen (inclusief maar niet beperkt tot tekst, beeld-, audio -, video - en audiovisuële materialen) die u voor elk doel naar deze website ingedient.

U verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royalties vrije licentie om uw gebruikersinhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden in bestaande of toekomstige media. U geeft ons ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven, evenals het recht om en een klacht in te dienen wegens schending van deze rechten.

Uw gebruikersinhoud mag niet in strijd zijn met de wet, mag niet de wettelijke rechten van derden schenden, mag niet rechtsvordering tegen u of derden instellen (van toepassing op het toepasselijk recht)

U mag geen gebruikersinhoud publiceren op deze website die verband houdt met bedreigingen of feitelijke rechtszaken of soortgelijke klachten.

Het bereik van verantwoordelijkheid en garantie

Elk product op deze website is beperkt door deze voorwaarden, tenzij anders vermeld in de standaard verkoopvoorwaarden. Wij bieden de producten die wij verkopen en handelen via het. Naast de inhouden die op deze website wordt verstrekt, geven wij geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de website of de informatie, inhoud, materialen of producten op deze website. Wij nemenen hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, eigendom, standaard genot, nauwkeurigheid van gegevens en systeemintegratie. Deze website kan fouten of typografische fouten bevatten. Wij garanderen niet dat de inhoud niet wordt onderbroken of foutloos is. Binnen de maximale reikwijdte van de wet, zijn wij niet verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt door het gebruik van deze website, inclusief maar niet beperkt tot indirecte incidentele, bestraffende, disciplinaire, en bijzondere of gevolgschade. Binnen de reikwijdte van de toepasselijke wetgeving, mag onze volledige verantwoordelijkeheid voor schade aan u (ongeacht de basis voor welke actie dan ook) niet hoger zijn dan het totale bedrag van de kosten die u aan ons heeft betaald in de maand voor de vermoedelijke daad. Verantwoordelijkeheid.

Het accepteren van bestellingen

Houd er rekening mee dat sommige bestellingen niet kunnen worden geaccepteerd en moeten worden geannuleerd. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling met welke reden dan ook te weigeren of te annuleren. Sommige gevallen die kunnen leiden tot de annulering van uw bestelling zijn: beperkingen op het beschikbare aankoopbedrag, onnauwkeurigheden of fouten in product - of prijsinformatie, of problemen ontdekt door onze krediet- en fraudepreventie afdeling. Wij kunnen ook andere controles of informatie nodig hebben voordat wij de bestelling accepteren. Wij nemen contact met u op als uw bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd of als wij ook aanvullende informatie van u nodig hebben om uw bestelling te accepteren.

Zodra de twee partijen komen overeen met de bestelling, is het vervoer uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van 3PL. Op dit moment is de volledige eigendom van de producten aan de koper. Alle relevante verantwoordelijkheden en risico's tijdens het vervoeer worden dragen door de koper.

Betaalvoorwaarden

Wij kunnen u toegang geven tot een betaalgateway van derden (bijvoorbeeld PayPal). Deze services staan niet onder onze controle. Lees de voorwaarden van de gekozen betaalgateway zorgvuldig door voordat u akkoord gaat met de transactie via deze gateway.

Privacy

In ons privacybeleid staan de voorwaarden voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens.

Privacy

In ons privacybeleid staan de voorwaarden voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens.

Beëeindiging

U gaat ermee akkoord dat wij kunnen besluiten te allen tijde om uw toegang tot deze website te beëeindigen, met of zonder reden of kennisgeving.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor u of derden voor enige claims of schades die veroorzaakt door beëindiging of opschorting of enige andere actie die wij in dat verband kunnen maken.

In het geval van beëindiging of annulering vereist door de toepasselijke wetgevingen, kunnen we een voorafgaande of latere kennisgeving publiceren door een kennisgeving op de website te plaatsen of door deze te sturen naar het volgende adres (e-mail of anderszins).

Geeft het u aan in onze records.

Overmacht

Als een schending van deze voorwaarden wordt veroorzakt door het geval we niet kunnen controleren, inclusief maar niet beperkt tot de volgende gevallen, zullen wij geen verantwoordelijkheid voor u dragen:

Natuurrampen,

Schade,

Ongeluk,

Opstand,

Gebrek aan materiaal, apparatuur en benodigdheden,

Stakingen en werkonderbrekingen,

Burgeroorlog,

Computer hacker of

Opzettelijk vernietigd.

Handelsmerkverklaringen

Alle handelsmerken, logo's, servicemerken die op deze website worden weergegeven, zijn geregistreerde handelsmerken of zijn eigendom van handelsmerken. Ze worden beschermd door ons bedrijf of de relevante wetgeving. Inbreuken zullen volledig worden vervolgd in overeenstemming met de wet. Bedrijven en individuen mogen geen andere producten gebruiken, kopieren, permanent downloaden, wijzigen, distribueren, of bundelen. Ze mogen ook geen domeinnaam of de naam van de draadloze website van een ander product registreren. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en de eigenaar van het desbetreffende handelsmerk, mogen ze ook niet hun domeinnaam of de naam van de draadloze website registreren. De naam van de domeinnaam of de naam van de draadloze website behoort op de een of andere manier of om welke reden dan ook tot het merk.

Toepasselijke wetgeving

Deze gebruiksvoorwaarden en de afzonderlijke overeenkomsten die wij u verstrekken, worden beoordeeld door en geinterpreteerd in overeenstemming met de lokale wetgeving.